NYT: Ved henvendelser vedrørende vibrationsmåling, støjmåling samt fotoregistrering kontakt Mads på mobil 23 25 44 43 / mlj@geokonsult.dk eller Søren på mobil 20 91 54 32 / sgu@geokonsult.dk

Beregning af spunsvægge mm

Et af vore kerneområder er beregning af indfatningsvægge. Geo Konsult har solid erfaring med disse beregninger og råder over den nyeste software til design af spunsvægge, københavnervægge og sekantpælevægge m.fl.
Læs mere: "Byggegruber"

Vibrationsmålinger

Vort vibrationsmåleudstyr er markedets nyeste, fra svenske Sigicom. Måleresultaterne overføres direkte til vort kontor via internettet – kort sagt: State-of-the-art udstyr, der er økonomisk i drift.
Læs mere: "Vibrationsmåling"

Fotoregistrering af ejendomme

Vi foretager fotoregistrering af rigtigt mange ejendomme. Vor registreringsmetode er effektiv og særdeles grundig. Resultaterne foreligger kort tid efter lagret på DVD. Kort behandlingstid og lave omkostninger!
Læs mere: "Fotoregistrering"