Priser

Vejledende timesatser fra 1. september 2018 hos Geo Konsult er angivet nedenfor. Timesatserne er DKK ekskl. moms.

Rådgivning Specialist
Senioringeniør

950

1080

Geolog

650

Ingeniør assistent

575

Rådgivning omfatter udarbejdelse af geotekniske rapporter, sædvanlig rådgivning og projektering, udarbejdelse af udbudsprojekt mv.

Specialistydelser omfatter specielle indledende analyser, udøvelse af syn- og skøn, særlige og komplekse opgaver, hastesager mv.

For en veldefineret ydelse, eller efter dit ønske, arbejder vi gerne for en fast aftalt pris.

Kørsel afregnes per kørt kilometer efter statens takster.

Udlæg tillægges generelt et administrationsgebyr på 5 %.