Referencer

Geo Konsult og firmaets medarbejdere har bl.a. gennemført og bidraget til følgende opgaver:

2014 Syddansk Universitet, Odense. Nyt SUND: Planlægning, udførelse og rapportering af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser omfattende 20 boringer.
Klient: EKJ A/S
2013 Nyt Odense Universitets Hospital, OUH: Geoteknisk rådgiver i forbindelse med planlægning af forundersøgelser, rapportering og rådgivning byggegruber og anlægsarbejder i øvrigt.
Klient: Konsortiet Medic OUH
2013 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for omlægning af ø1400 og ø2000 kloakledninger forud for udførelse metrostation ved Nordhavn. Gennemgang af byggesagsarkiv, udførelse af fotoregistreringer og vibrationsmålinger. Design af byggegrubeindfatninger.
Klient: Krüger A/S
2012-2013 Udførelse af geotekniske undersøgelser for ny nedgravet gymnastiksal i Langelinie Skolen, Østerbro. Design af indfatningsvægge. Udførelse af fotoregistreringer. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning.
Klient: Wissenberg A/S
2012 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser omfattende ca. 100 boringer for ca. 1,0 km ny ø1200-ø1400 aflastningsledning inkl. bygværker i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej, Hvidovre Kommune. Gennemgang af byggesagsarkiv, udførelse af fotoregistreringer. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning.
Klient: Hvidovre Forsyning – Spildevand A/S
2012-2014 Geoteknisk rådgiver for Banedanmark vedrørende anlægsarbejder og -konstruktioner i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.
Klient: Banedanmark
2011-2012 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser omfattende ca. 160 boringer for 1,2 km ny ø800-ø1200 regnvandsledning inkl. bygværker i Kystager-parken, Hvidovre Kommune: Gennemgang af byggesagsarkiv, udførelse af fotoregistreringer og af kontinuert vibrationsmåling af udvalgte ejendomme. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning.
Klient: Hvidovre Forsyning – Spildevand A/S
2011 Design og optimering af spunsvægsindfatninger, inkl. ankre og afstivninger, for 10.000 m3 underjordisk regnvandsbassin og pumpestation, ”Bassin ved Nymoseparken” i Gentofte.
Klient: NCC Construction Danmark A/S
2011 Sammenlignende beregninger i programmerne GGU-Retain og GGU-Latpile med FEM-beregninger i Plaxis af front- og modholdsvæg (combi-vægge – Kingpost walls) for havneanlæg Norvikudden, syd for Stockholm i Sverige.
Klient: Cowi A/S
2010-2011 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for kloakering af sommerhusområde
syd for Nordre Strandvej, Hornbæk.
Klient: Forsyning Helsingør – Spildevand A/S
2009-2011 Design og optimering af byggegrubeindfatninger (københavner-, spuns- og sekantpælevægge) i Københavnsområdet for rådgivere og entreprenører, herunder ”Karberghus” (forankrede sekantpælevægge), ”Nordhavnsvejen” (multiforankrede spuns- og sekantpælevægge), afstivede spunsindfatninger for 12 m dybe presse- og modtagegruber ”Graveaktør Østerport Station” for Metro Cityringen.
Klient: Hasbo A/S, NCC Construction A/S, NCC Hercules Fundering A/S.
2008 Ombygning af ”Parken”, København.
Opførelse af 40 m høj og 95 m lang midlertidig skærmvæg. Design af funderingskonstruktioner (fundamenter og jordankre).
Klient: Ingeniørfirmaet Jørgen Søgaard ApS
2007 “Dessau – De tre tårne”. Ansvarlig for optimering af forankring for en 10 m dyb og 12.500 m2 stor byggegrube på arealet Tuborg Syd i Hellerup.
Klient: NCC Construction Danmark A/S
2006-2008 Ombygning af ”Parken”, København. Ny tribune D, bygning F1 og H
Projektleder for geotekniske undersøgelser om- og nybygning i Parken, design og rådgivning i forbindelse med etablering af byggegruber (indfatningsvægge og jordankre) og udarbejdelse af udbudsmateriale.
Klient: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S