Referencer

Geo Konsult og firmaets medarbejdere har bl.a. gennemført og bidraget til følgende opgaver:

2016 Ordrupgaard – Himmelhaven. Udførelse og rapportering af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser for det nye underjordiske museum.
Klient: EKJ A/S
2015 Carlsberg Headquarters. Geoteknisk rådgiver og “second opinion” vedrørende geotekniske undersøgelser og byggegrube for det nye hovedkvareter.
Klient: EKJ A/S
2015 Det nye Frihedsmuseum. Udførelse og rapportering af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser for det nye underjordiske museum.
Klient: EKJ A/S
2014 Syddansk Universitet, Odense. Nyt SUND: Planlægning, udførelse og rapportering af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser omfattende 20 boringer.
Klient: EKJ A/S
2013-2016 Nyt Odense Universitets Hospital, OUH: Geoteknisk rådgiver i forbindelse med planlægning af forundersøgelser, rapportering og rådgivning byggegruber og anlægsarbejder i øvrigt.
Klient: Konsortiet Medic OUH
2013 Statens Naturhistoriske Museum, København. Geoteknisk rådgiver vedrørende anlægsarbejder for nyt museum.
Klient: EKJ A/S
2013 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for omlægning af ø1400 og ø2000 kloakledninger forud for udførelse metrostation ved Nordhavn. Gennemgang af byggesagsarkiv, udførelse af fotoregistreringer og vibrationsmålinger. Design af byggegrubeindfatninger.
Klient: Krüger A/S
2012-2013 Udførelse af geotekniske undersøgelser for ny nedgravet gymnastiksal i Langelinie Skolen, Østerbro. Design af indfatningsvægge. Udførelse af fotoregistreringer. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning.
Klient: Wissenberg A/S
2012 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser omfattende ca. 100 boringer for ca. 1,0 km ny ø1200-ø1400 aflastningsledning inkl. bygværker i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej, Hvidovre Kommune. Gennemgang af byggesagsarkiv, udførelse af fotoregistreringer. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning.
Klient: Hvidovre Forsyning – Spildevand A/S
2012-2017 Geoteknisk rådgiver for Banedanmark vedrørende anlægsarbejder og -konstruktioner i projektet ”Den nye bane København-Ringsted”.
Klient: Banedanmark
2011 Sammenlignende beregninger i programmerne GGU-Retain og GGU-Latpile med FEM-beregninger i Plaxis af front- og modholdsvæg (combi-vægge – Kingpost walls) for havneanlæg Norvikudden, syd for Stockholm i Sverige.
Klient: Cowi A/S