Beregning af spunsvægge mm

Et af vore kerneområder er beregning af indfatningsvægge. Geo Konsult har solid erfaring med disse beregninger og råder over den nyeste software til design af spunsvægge, københavnervægge og sekantpælevægge m.fl.