Ydelser

Geo Konsult er et rådgivende ingeniørfirma. Vor kompetencer dækker alle aspekter inden for geoteknik, fundering og anlægsarbejder, og vort vidensgrundlag er både bredt og går i dybden.

Det personlige engagement er drivkraften, vor viden er værktøjet og nytænkning er vor styrke.

Vore primære ydelser er angivet nedenfor. Ring venligst og spørg om det, du ikke ser.

Undersøgelser Geo Konsult planlægger, gennemfører og afrapporterer jordbundsundersøgelser for både små og store byggerier. Vore...
Læs mere
Beregninger For Geo Konsult er det at udforme og beregne funderingskonstruktioner meget mere end at indlæse data i et program og videregive...
Læs mere
Vibrationsmåling Geo Konsult råder over det nyeste vibrationsmåleudstyr på markedet, fra svenske Sigicom. Målingerne kan sammenholdes...
Læs mere
Vejledende Støjmåling Geo Konsult udfører vejledende støjmåling. Vi anvender udstyr fra Sigicom, Sound Level Meter S50, samt datalogger Sigicom...
Læs mere
Fotoregistrering Fotoregistreringer er relevante i forbindelse med anlægsarbejder, hvor der skal udføres gravearbejder, ramning af pæle...
Læs mere
Slagger - undersøgelse Geo Konsult foretager en slaggeundersøgelse der viser, om der er udlagt slagger under gulvene - terrændæk ("slagger i...
Læs mere
Byggegruber Vi er en stærk partner, hvad enten der er tale om udgravningen for en lille kælder, eller der er tale om udgravninger for...
Læs mere
Tørholdelse af kældre En fugtig kælder er en utilfredsstillende kælder! Den geotekniske del af planlægningen af en kælders drænarrangementer...
Læs mere
Byggesagsarkiv Vi gennemgår den aktuelle kommunes byggesagsarkiv for oplysninger, der er relevante for den eller de berørte ejendomme...
Læs mere
Revneskadede bygninger Antallet af revneskadede bygninger er stort, og årsagerne til revneskaderne er mange. Men det er i langt de fleste tilfælde...
Læs mere
Grundvandsovervågning Geo Konsult foretager overvågning af grundvandsstande. Vi benytter bl.a. on-line udstyr fra svenske Sigicom, der har automatisk...
Læs mere
GPS måling Vi tilbyder at udføre indmåling med GPS til konkurrencedygtige priser. Ydelserne omfatter indmåling af punkter, arealer...
Læs mere
Syn og skøn Det er snart 20 år siden, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed første gang udmeldte Søren Gundorph til...
Læs mere