Beregninger

For Geo Konsult er det at udforme og beregne funderingskonstruktioner meget mere end at indlæse data i et
program og videregive resultatet til dig.

Vi mener, at dette arbejde skal tilføres det overblik og den erfaring, som vi altid insisterer på at bibringe enhver opgave – og gerne suppleret med kreativitet. Uden dette bliver vores hverdag simpelt hen for kedelig – og din konstruktion måske for dyr og ikke optimal.

For at opnå det bedste resultat sikrer vi os bedst muligt, at vi kender dine krav til funktionen af konstruktionen, og at vi kender alle de forhold, der påvirker konstruktionen på stedet.

De mest gængse funderingskonstruktioner er:

  • Frie og forankrede spuns-, københavner- og sekantpælevægge
  • Forankringskonstruktioner, alle typer.
  • Tværbelastede pæle
  • Jordtrykspåvirkede kældervægge og støttemure
  • Enkeltpæle og pælegrupper
  • Fundamenter, alle slags

Ring og lad os tage en indledende og uforpligtende drøftelse af mulighederne på telefonen.