Byggegruber

Vi er en stærk partner, hvad enten der er tale om udgravningen for en lille kælder, eller der er tale om udgravninger for fleretages parkeringskældre.

Geo Konsult har solid erfaring og råder over den nyeste software til beregning af spunsvægge, københavnervægge, sekantpælevægge og slidsevægge.

Vi kan bistå med alle faser af en byggegrubes ”liv”, fra planlægning, undersøgelse, design og frem til sløjfning ved byggeriets færdiggørelse.

For større byggegruber er der en række forhold, der altid skal tages professionelt hånd om:

  • Det nødvendige geotekniske grundlag
  • Forholdet til nabokonstruktioner og tilstandsregistrering
  • Indretning af byggegruben
  • Behov, design og udførelse af afstivende indfatningsvægge
  • Design af jordankre og afstivninger
  • Tørholdelse og evt. grundvandskontrol.

Vi giver gerne forslag til nødvendig indretning af gruben, udfører beregninger af funderingskonstruktioner, udarbejder udbudsmateriale og fører tilsyn med arbejdernes korrekte gennemførelse frem til og med afleveringsforretning.

Kontakt os for en uforpligtende drøftelse af de forhold, der er relevante for den aktuelle udgravning eller byggegrube.