Byggesagsarkiv

Vi gennemgår den aktuelle kommunes byggesagsarkiv for oplysninger, der er relevante for den eller de berørte ejendomme i den aktuelle sag. Som specialister fæstner vi os ved mange relevante detaljer, som andre muligvis overser.

Arbejdet kan udføres i regning eller til en aftalt fast pris.