Fotoregistrering

Fotoregistreringer er relevante i forbindelse med anlægsarbejder, hvor der skal udføres gravearbejder, ramning af pæle eller spunsjern, komprimering af jord, grundvandssænkninger etc.

Fælles for sådanne arbejder er, at det ikke kan udelukkes, at de kan medføre skader på omkringliggende bygninger eller, at der kan blive rejst økonomiske krav i forbindelse med påståede skader.

Vi udfører veltilrettelagte fotoregistreringer i detaljeringsgrader, der er afpasset det konkrete behov. Vi kommer gerne med kort varsel, og det færdige produkt leveres oftest mindre end 1 uge efter afslutning af fotograferingen.

Vores metode til gennemførelse af fotoregistreringer medfører lave omkostninger.

Fotoregistrering kan udføres i alle detaljeringsgrader. Vort enkleste produkt, der er fuldt tilstrækkeligt til rigtigt mange formål, består af følgende:

  • Udvendig systematisk digital fotografering af tilgængelige bygningsfacader.
  • Alle fotos ordnes i biblioteker og leveres på DVD med et følgebrev, der angiver metode, særlige bemærkninger samt data til tilstrækkelig identifikation.

Registreringen kan normalt udføres umiddelbart efter ordreafgivelse af en erfaren og/eller geoteknisk kyndig person, som kan vurdere, om der er behov for at iværksætte en nærmere undersøgelse eller, om der bør udføres tiltag til sikring af de eksisterende bygninger.

Den enkle fotoregistrering kan udvides til at omfatte f.eks. indvendig registrering af ejendomme, revnevurdering, arkivsøgning i byggesagsarkiv og vurdering af behov for sikringstiltag mv. og/eller måling af bygningsvibrationer.