GPS måling

Vi tilbyder at udføre indmåling med GPS til konkurrencedygtige priser.

Ydelserne omfatter indmåling af punkter, arealer og linietracéer, så beliggenhed og højde/kote bliver fastlagt, dvs. at x,y,z-koordinater bestemmes.

Der kan fx være tale om indmåling/afsætning af undersøgelsespunkter (boringer), fastlæggelse af tracéer for fx ledninger eller indmåling af højdeforhold for et areal. mv. Indmåling af fx skråningstværsnit kan også udføres.

Vort udstyr er af mærket Trimble R4 GPS system opgraderet med GLONASS, dvs. at indmåling benytter sig af både amerikanske og russiske satellitter. Det store antal tilgængelige satellitter yder stabilitet og mm-præcision  i målingerne.

Prisen på ydelsen kan aftales individuelt. Prisen omfatter grundlæggende følgende elementer: Forbrugt tid, kørsel i egen bil til statens takst og leje af grej inkl. forsikring.