Grundvandsovervågning

Geo Konsult foretager overvågning af grundvandsstande. Vi benytter bl.a. on-line udstyr fra svenske Sigicom, der har automatisk barometerkorrektion.

Måleresultaterne kan via internettet følges på skærmen på vort kontor umiddelbart efter, at de er registreret udei boringerne. Ved overskridelse af evt. fastsatte grundvandsniveauer kan alarm sendes per mobiltelefon til allerelevante personer, så korrigerende tiltag straks kan iværksættes og grænseniveauer sikres overholdt.

Èt samlet job består typisk af følgende ydelser:

  • Opsætning og nedtagning af udstyr.
  • Måling i den ønskede periode.
  • Rapportering af måleresultater.

Måleudstyret fungerer med batteridrift (i op til 4 uger) eller med 220 V jævnstrøm.

Andre udstyrstyper kan installeres, fx divere fra Eijkelkamp eller Solinst.

Kontakt os for at høre nærmere.