Undersøgelser

Geo Konsult planlægger, gennemfører og afrapporterer jordbundsundersøgelser for både små og store byggerier.

Vore kunder omfatter såvel private, virksomheder som offentlige myndigheder.

Jordbundsundersøgelser vil efter ønske kunne udføres som:

  • Indledende undersøgelse (placeringsundersøgelse) til generel orientering om områders geologiske, geotekniske og miljøtekniske forhold, eksempelvis til brug for byggemodning af områder og ved placering af vejtracé og bygninger på større arealer.
  • Projektundersøgelse (parameterundersøgelse) til belysning af alle relevante geologiske, geotekniske og miljøtekniske forhold med opstilling af designgrundlag samt retningslinier og anbefalinger for byggeriets fundering og udførelse.

Geo Konsult besidder mere end 30 års erfaring med gennemførelse af jordbundsundersøgelser, og vi har et professionelt, velfungerende samarbejde med veletablerede boreentreprenører, laboratorier og rådgivere indenfor miljøteknik.

Slagger blev ofte benyttet som drænlag og kapillarbrydende lag under gulvkonstruktioner i mange parcelhuse i perioden mellem 1958 til 1974. Vi kender materialets skadelige virkninger og foretager jævnligt undersøgelser af slagger under gulvkonstruktioner.

Lad os tage en uformel drøftelse på telefonen. Ring og få omfang, tid og økonomi på din undersøgelse.