Revneskadede bygninger

Antallet af revneskadede bygninger er stort, og årsagerne til revneskaderne er mange. Men det er i langt de fleste tilfælde muligt at udpege årsagen til den enkelte revnedannelse.

Geo Konsult har betydelig erfaring med fastlæggelse af årsagen til revneskader, bl.a. indvundet ved snart 20 års syns- og skønsarbejde inden for netop dette felt. Vi er specialister på området.

Revner forårsaget af sætninger af fundamenterne er ubetinget blandt de dyreste skadestyper at udbedre. Det er derfor vigtigt at få fastslået, om den aktuelle revne er forårsaget af sætning af jorden under fundamentet, eller om årsagen er en hel anden og ofte med meget mindre teknisk og økonomisk konsekvens.

Det er vores erfaring, at kun en mindre del af de eksisterende revneskader har deres årsag i mangelfulde funderingsforhold.

Vi tilbyder at undersøge og bestemme årsagen til de aktuelle revners opståen og oplyse, hvorledes de kan udbedres samt omkostningen forbundet med udbedringen. Resultatet præsenteres i en rapport.

Vort erfaringsgrundlag omfatter desuden et større antal ejendomme med slagger under gulvene og skader hidrørende herfra.

Kontakt os for en drøftelse af den aktuelle sag og få eventuelt et tilbud på den ønskede rådgivning.