Slagger – undersøgelse

Geo Konsult foretager en slaggeundersøgelse der viser, om der er udlagt slagger under gulvene – terrændæk (“slagger i fundament”). Vi undersøger samtidigt, om der er synlige tegn på skader efter kvældning af slaggemateriale. Vi laver et lille hul i et gulv, borer ned og udtager prøver og reparerer pænt efter os igen. To vigtige spørgsmål besvares ved slaggeundersøgelsen:

  • Forekommer der slagger under gulvene – og ikke blot på tegningen af huset?
  • Hvis der konstateres at være slagger under gulvene, har den aktuelle slaggetype så den egenskab, at den kan kvælde (volumenudvide) ved tilførsel af vand?

Resultatet af slaggeundersøgelsen sammenfattes i et detaljeret notat, der hyppigt baner vejen for opnåelse af ejerskifteforsikring af huse med slaggelag under gulvene.

Ring venligst til os og hør nærmere: mobil 23 25 44 43.