Syn og skøn

Det er snart 20 år siden, at Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed første gang udmeldte Søren Gundorph til syns- og skønsmand i en sag om en revneskadet bygning. Siden har både Voldgiftsnævnet og civilretterne udmeldt Søren Gundorph til at afgive erklæring i en lang række sager – det er blevet til flere end 85 sager.

Skønstemaerne har hovedsageligt omhandlet revneskader på bygninger, fejlfunderede bygninger, tvister om rådgivning i forbindelse med nybyggerier og prisfastsættelse af udførte arbejder mm.

Søren Gundorph påtager sig fortsat det ansvarsfulde arbejde med syns- og skønssager og varetager ligeledes gerne sager, der endnu ikke er nået til Civilretterne – hvad enten der er tale om udenretligt syn og skøn eller sager, hvor der er et behov for en sagkyndiges tekniske udredning af bestemte forhold.