Tørholdelse af kældre

En fugtig kælder er en utilfredsstillende kælder! Den geotekniske del af planlægningen af en kælders drænarrangementer og opdriftssikring er et af Geo Konsult’s kerneområder – både traditionelt drænede kældre og vandtætte kældre.

P-kældre i én eller flere etager, kældre for forretningscentre, erhvervsbyggeri, byggerier nær havnen mv.

Inddrag os tidligt i planlægningen – det lønner sig! De 3 V’er gælder til alle tider: Vand Volder Vanskeligheder.

Lad os bistå med at foretage de overordnede overvejelser – dvs. lægge de store linjer for tørholdelsen og sikringen af kælderkonstruktionen – på et så tidligt et tidspunkt som muligt i planlægnings- og projekteringsfasen.

Grundlaget er tilstrækkelige oplysninger om jordbunds- og grundvandsforhold på stedet samt kælderens planlagte konstruktion og anvendelse. Vi varetager gerne gennemførelsen af sådanne undersøgelser og også at tolke eventuelle foreliggende undersøgelser.

Opdriftsikring af kældre og bassiner ved installation af jordankre, trækpæle, opdriftsventiler, overløbsarrangementer eller overvågningssystemer er ofte relevant for begge konstruktionstyper.