Vibrationsmåling

Geo Konsult råder over det nyeste vibrationsmåleudstyr på markedet, fra svenske Sigicom.

Målingerne kan sammenholdes med forskellige nationale standarder, herunder selvfølgelig med DIN 4150-2 og DIN 4150-3, der er de mest benyttede standarder i Danmark til måling af bygningsvibrationer.

Måleresultaterne kan via internettet følges på skærmen på vort kontor umiddelbart efter, at de er registreret ude på bygningen. Der afgår alarm per mobiltelefon til alle relevante personer, så korrigerende tiltag straks kan iværksættes og så aftalte vibrationsgrænser sikres overholdt.

Èt samlet job består typisk af følgende ydelser:
Opsætning og nedtagning af udstyr.
Måling i den ønskede periode.
Rapportering af måleresultater.

Måleudstyret fungerer med batteridrift (i op til 4 uger) eller med 220 V jævnstrøm.

Med softwaren INFRA Web kan kunden få direkte adgang til de præsenterbare resultater via internettet.

Kontakt os for at høre nærmere – og hør om vore konkurrencedygtige priser.